Спешен дежурен телефон до 23:00ч: 0894 337 500    Email: vitavery@abv.bg

Нашите доктори

Д-р Елена Сиракова завършва ветеринарен техникум в гр. Стара Загора “Ив. П. Павлов”, след това “Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина” специалност ветеринарна медицина през 1993 година. Заедно със съпруга си д-р Генади Ганчев създават клиника “Вита Вери”. Работи в областта на вътрешни незаразни и заразни болести, дерматология, рентгенология и стоматология.

Д-р Румен Димитров завършва ветеринарна медицина в Тракийски университет, гр. Стара Загора през 2003 година. В клиниката започва работа през 1996 година след завършването на ветеринарен техникум. Всяко лято е карал стажовете си от института в клиниката и след завършване започва работа във “Вита Вери”. Насоченост има в диагностиката и терапия на паразитни, вътрешни незаразни и заразни болести, акушерство, гинекология и стоматология.

Д-р Мелтем Пейкова е завършила ветеринарна медицина през 2011 година в Тракийски университет, гр. Стара Загора. Провежда стажовете си в нашата клиника, след което започва работа във “Вита Вери” в началото на 2012 година. Интерес има в областта на лабораторната диагностика и паразитология.

Д-р Валентина Дианова Димитрова, родена на 22.05.1989г. в гр. Стара Загора. Завършва средното си образование в ПГВМ “Иван П. Павлов” в гр. Стара Загора през 2008, специалност ветеринарен техник. Висшето си образование завършва в Тракийски университет в гр. Стара Загора през 2014г., специалност ветеринарна медицина. Стажовете си е провеждала във ветеринарна клиника “Вита Вери” и след завършването си започва работа в нея. Работи с екзотични животни. Занимава се с образна диагностика.

Д-р Стефан Ганчев завършва ветеринарна медицина 2019г. в Тракийски университет, Стара Загора. След това започва работа във ветеринарна клиника "Вита Вери". Понастоящем специализира и работи в град Аахен, Германия с дребни и луксозни животни. Проявява интерес към областта на неврологията.


Интересувате се от нашите услуги?