Спешен дежурен телефон до 23:00ч: 0894 337 500    Email: vitavery@abv.bg

Хотел / Стационар

По време на почивка, командировка, домашни празници, битови проблеми,нашите клиенти могат да оставят домашните си любимци в клиниката в специално пригодения за това стационар. При заболявания и лечение се приемат домашни любимци за дневен стационар. Лоялни клиенти на клиниката с доказан нормален статус на домашните любимци, ползват отстъпка.

 


Интересувате се от нашите услуги?