Спешен дежурен телефон до 23:00ч: 0894 337 500    Email: vitavery@abv.bg

Ветеринарна лаборатория

Вече разполагаме с най-иновативния уред за лабораторни изследвания - IDEXX VetLa. Диагностиката направена с анализаторите на IDEXX VetLa се отличава с високата си точност и достоверност на резултатите. IDEXX VetLa е тест за професионализъм и лоялност към клиентите.

 • безупречна точност за правилни медицински решения
 • пълен и подробен протокол на получените резултати
 • анализ на динамиката при изменение на резултатите
 • автоматична архивация и достъпност по всяко време
IDEXX VetLa само за 10 минути, предоставя информация на нашите лекари за всички видове животни. Бързата и точна диагностика е гаранция за вярна диагноза и успешно лечение! Разполагаме с автоматичен морфологичен анализатор както и със биохимичен анализатор.

Уверете се сами!

Други услуги, които предлагаме :

 • клинична биохимия
 • хематология
 • хемостаза
 • уринарен анализ
 • инфекциозна имунология
 • паразитологични изследвания
 • микробиология
 • вирусология
 • микотично изледвание
 • токсикологично изследване
 • химичен анализ на фуражи за животни
 • микотоксилогинни изследвания на храни и фуражи
 • изследване на вода от водни басейни


Интересувате се от нашите услуги?